Privacy- en cookie statement

Privacy- en cookie statement

DE-MATCHMAKER-logo

 

Privacy Statement


Introductie

Dit privacy statement geldt voor alle personen van wie De MatchMaker persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679; AVG). Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke discretie en zorgvuldigheid behandeld. Dit is niet voor niets één van de kernwaarden van de dienstverlening van De MatchMaker.

Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De MatchMaker is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De contact- gegevens van De MatchMaker staan onderaan dit privacy statement.

Verwerkingsdoeleinden

De MatchMaker verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Dienstverlening op het gebied van partner search aan te kunnen bieden;
 • Deze dienstverlening te kunnen optimaliseren; en
 • Om met opdrachtgevers en kandidaten te kunnen communiceren.

Rechtsgronden verwerking

De MatchMaker mag op basis van het volgende jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Je hebt hiervoor toestemming gegeven aan De MatchMaker;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of om op jouw verzoek vóór het afsluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van De MatchMaker; of
 • Een gerechtvaardigd belang van De MatchMaker.

Waar gaat om gevoelige persoonsgegevens, zoals seksuele geaardheid, mag De MatchMaker deze gegevens alleen op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De MatchMaker verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteitsgegevens: deze omvatten onder meer voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit.
 • Contactgegevens: deze omvatten e-mailadres, telefoonnummer en woonadres.
 • Bijzondere persoonsgegevens: zoals geaardheid, religieuze overtuiging, of politieke mening.
 • Gebruiksgegevens: die we afleiden uit jouw bezoek aan de website www.dematchmaker.nl, applicaties, systemen en online platforms (waaronder sociale mediakanalen), zoals jouw IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, demografische gegevens en het tijdstip en de duur van jouw bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

De MatchMaker gaat zeer discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Een opgesteld profiel van opdrachtgevers en kandidaten is te allen tijde anoniem en bestaat enkel en alleen uit het geslacht, de leeftijd en beschrijvende informatie over de persoon, zonder naam of contactgegevens. In onderling overleg en met jouw uitdrukkelijke toestemming kan afgesproken worden om enkele (mogelijk traceerbare) feitelijkheden te delen indien dit het matchingsproces zou kunnen bevorderen, bijvoorbeeld de woonplaats. Pas op het moment dat er sprake is van wederzijdse interesse in een eerste date worden naam en contactgegevens gedeeld met de opdrachtgever en kandidaat.

De MatchMaker ziet erop toe dat de opdrachtgever en kandidaten discreet omgaan met de aan hen verstrekte informatie (ondersteund door een wederzijdse geheimhoudingsverklaring) en dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan De MatchMaker is verstrekt. De ontvangen informatie dient meteen door opdrachtgevers en kandidaten vernietigd te worden, indien dit niet tot een match heeft geleid.

Op de website van De MatchMaker zijn verwijzingen opgenomen om webpagina’s van De MatchMaker te kunnen promoten of delen op sociale (media)netwerken, zoals Instagram en Facebook. De MatchMaker houdt echter geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

De MatchMaker deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van De MatchMaker. Hierbij kun je denken aan softwareleveranciers, zoals Microsoft, die De MatchMaker gebruikt voor het aanleggen van een dossier voor een partner search traject. De MatchMaker sluit met dergelijke dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Op jouw verzoek stuurt De MatchMaker je een overzicht van deze derde partijen toe.

Beveiliging persoonsgegevens

De MatchMaker is zich ten volle bewust van jouw behoefte aan privacy en hecht zeer grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met technologische ontwikkelingen.
In het geval De MatchMaker gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een softwareleverancier, zal De MatchMaker in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen vastleggen in een verwerkersovereenkomst met deze derde partijen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor persoonsgegevens inzake dienstverlening rondom partner search bestaan op grond van de AVG geen specifieke bewaartermijnen. De MatchMaker hanteert een bewaartermijn van maximaal twee jaar na ontvangst van de persoonsgegevens. Gegevens van opdrachtgevers en kandidaten worden verwijderd indien er gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar geen contact heeft plaatsgevonden met De MatchMaker. Als je wilt dat jouw gegevens eerder verwijderd worden, kun je per e-mail een verzoek tot uitschrijving doen via admin@dematchmaker.nl.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens die De MatchMaker heeft vastgelegd heb je de volgende rechten:

 • Inzage;
 • Aanpassen en/of verwijderen;
 • Beperken van of bezwaar maken tegen de verwerking; en
 • Intrekken van je eerder gegeven toestemming tot verwerking.

De MatchMaker neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

De MatchMaker heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van De MatchMaker gepubliceerd.

Vragen of klachten over verwerking persoonsgegevens

Bij vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met De MatchMaker via admin@dematchmaker.nl. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookie Statement


Wat zijn cookies? 
 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst wanneer je de website www.dematchmaker.nl bezoekt en die bepaalde gebruikersgegevens opslaan. Cookies zijn samengesteld uit unieke codes die toelaten jou te herkennen wanneer je de website opnieuw bezoekt en verbeteren jouw gebruiksgemak.  

Er bestaan verschillende soorten cookies: 

 • Noodzakelijke of essentiële cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de optimale werking van de website waardoor je de functies van de website kunt gebruiken. Je kan deze cookies niet uitschakelen als je op de website wilt surfen.   
 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt voor analytische doelstellingen, namelijk om het aantal bezoeken aan de website te meten. Deze cookies tonen aan hoe er van de website gebruik wordt gemaakt. Zo komt De MatchMaker bijvoorbeeld te weten hoe vaak een bepaalde pagina wordt gelezen en hoeveel tijd iemand op de website doorbrengt. Statistische analyses worden uitgevoerd op basis van de gegevens die De MatchMaker ontvangt. Dankzij deze analyses kan De MatchMaker de structuur, navigatie en inhoud van de website verbeteren en de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website, evenals de verbonden diensten, bevorderen. De MatchMaker gebruikt deze gegevens eveneens om aangeboden diensten te verbeteren (door de inhoud van de website af te stemmen en aan te passen met onderwerpen die relevant zijn voor de bezoekers). 

Welke analytische cookies gebruikt De MatchMaker 

Naam  Bewaartermijn  Inhoud  Doelstelling 
Facebook Pixel  Sessie cookie  Analytische cookies van derden Facebook  Deze analytische cookie helpt om de effectiviteit van advertenties te meten en om het klikgedrag van bezoekers op de website te begrijpen. 
Google Analytics en Google Tag Manager  Van 1 dag tot 2 jaar  Analytische cookies van derden Google   Dit zijn prestatiecookies die De MatchMaker gebruikt om gegevens op te slaan over hoe bezoekers de website gebruiken. De cookies verzamelen gegevens zoals: het aantal bezoekers van de website, de plaats waar bezoekers vandaan komen en de pagina’s die ze hebben bezocht. 


Vragen of klachten
 

Bij vragen of klachten over dit cookie statement kun je contact opnemen met De MatchMaker via admin@dematchmaker.nl 

 

Dit privacy- en cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2021 

Meer weten over onze aanmeldprocedure?

Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek